məzlum

məzlum
sif.is. <ər.>
1. Zülm çəkmiş, zülm olunmuş, zülmə məruz qalmış, zülm altında olan (zalım əksi). Məzlum xalq. Məzlum adam. – Məzlumların göz yaşı dərya olacaqmış; Dəryaları, ümmanları neylərdin, ilahi?! M. Ə. S.. Ölümlərin pəncəsində hıçqıran; Məzlumların nəvasından yarandım. M. Müş..
2. Fağır, yazıq, zavallı, dilsiz-ağızsız. Məzlum uşaq. – Onu qaçırsa Səfər ilə Ballı qaçıracaq, yoxsa Allahın məzlumudur. A. Ş.. . . <Qədir> təcrübəsiz, aciz, məzlum bir insan idi. M. C.. məzlum-məzlum zərf Yazıq-yazıq, fağırfağır, zavallı-zavallı, məzlumcasına. Göyçək gözləri ilə Məmmədin üzünə məzlum-məzlum baxırdı. E. Sultanov. <Səlim> pərtliyi aradan qaldırmaq üçün məzlum-məzlum gülümsündü. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dilməzlum — (Çənbərək) uşaq oyunu adı. – Uşaxlar dilməzlum oynuyullar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • məzlumə — ə. məzlum qadın, yazıq qadın …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məzlum — ə. 1) zülm edilmiş; 2) yazıq, fağır …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • žlumterti — žlum̃terti, i, ėjo tr. tarstelti, pasakyti: Žlum̃teri kai kokį žodį, ištrauki iš senovės Šmn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žlumbti — žlum̃bti, ia, ė tr. menk. negražiai valgyti: Ką čia žlumbi kaip karvė? Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • boyun — is. 1. Başın bədənlə birləşən hissəsi. Yoğun boyun. Əyri boyun. Uzun boyun. Boynundan yapışmaq. 2. Paltarın, boğazı dövrələyən hissəsi. Paltonun boynu. Dik boyun. Köynəyin boynu dardır. 3. Arabaya və kotana qoşulan cüt heyvan (öküz, ya kəl).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzlumanə — <ər. məzlum və fars. . . . anə> bax məzlum məzlum. Məzlumanə xahiş. – Mehriban, dərdli başını məzlumanə bir tərzdə qaldırıb . . baxdıqda Səlimi gördü. S. H.. Nə düşkün bir sehr, yarəb! Nə məzlumanə bir fitrət! H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BHOUTAN — Le Bhoutan est un royaume de l’Himalaya oriental, isolé dans les montagnes et enclavé entre deux grandes puissances, l’Inde et la Chine. Grand comme la Suisse (environ 47 000 km2), il est seulement peuplé de 1 500 000 habitants environ. Jadis… …   Encyclopédie Universelle

  • fağır — is. və sif. <ər.> 1. Aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit. Fağır kişi. – <Nəbi pristav Mehdi bəyi görcək deyinir:> Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? «Qaçaq Nəbi». <Hacı Qara:> . . Mən bir fağır adamam, peşəm sövdəgərlikdir. M. F. A..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzlumcasına — bax məzlum məzlum …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”